زاینده رود

زاینده رود عزیز منتظر دوباره پر آب شدن وزنده شدنت هستیم

ما با تو سرحال وسرزنده ایم حتی اگر ماه ها از کنارت رد نشویم همین که باشی وجریان داشته باشی مسروریم 

مطمئنم دوباره آمدنت دیر نیستافسوسلبخند

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
khale Shirin

خدایا زنده رودمان را دوباره زنده کن.آمین