دسر سرای باران

آموزش و قبول سفارش انواع دسر و غذاهای فانتزی در اصفهان تلفن تماس:09138157103

دسر و ژله ترکیبی
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤
 


 
 
دسر تار و پود
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤
 

 


 
 
دسر فلامینگو
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤
 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
دسر و ژله ترکیبی
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:٤۸ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤
 


 
 
دسر الوورا فالوده
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤
 


 
 
دسر شکلاتی نسکافه ای
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤
 

 

 


 
 
دسر خرده شیشه
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤
 

 


 
 
دسر انار
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ آذر ۱۳٩٤
 

 


 
 
رولت شکلاتی
نویسنده : نعیمه - ساعت ٢:٢۸ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٤
 

 


 
 
میز دسر
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤
 


 
 
دسر رنگین کمان(تاروپود)
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:٤٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤
 


 
 
دسر قهوه
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤
 


 
 
دسر فلامینگو
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤
 


 
 
دسر ترکیبی خرده شیشه وژله ویترینی
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:۳٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤
 


 
 
تزیین مرغ یخچال عروس
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤
 


 
 
سالاد الویه(یخچال عروس)
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۳ مهر ۱۳٩٤
 


 
 
دسر فلامینگو
نویسنده : نعیمه - ساعت ٥:٠٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ شهریور ۱۳٩٤
 


 
 
ژله تزریقی
نویسنده : نعیمه - ساعت ٥:٠٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ شهریور ۱۳٩٤
 


 
 
دسر تیرامیسو
نویسنده : نعیمه - ساعت ٥:٠٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ شهریور ۱۳٩٤
 


 
 
میز دسر
نویسنده : نعیمه - ساعت ٤:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 


 
 
دسر شکلاتی
نویسنده : نعیمه - ساعت ٤:۳٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 


 
 
دسر خرده شیشه
نویسنده : نعیمه - ساعت ٤:۳۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 


 
 
دسر فلامینگو
نویسنده : نعیمه - ساعت ٤:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 


 
 
دسر رنگین کمان
نویسنده : نعیمه - ساعت ٤:٢٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 


 
 
دسر شکلاتی
نویسنده : نعیمه - ساعت ٤:٢٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 


 
 
سالاد الویه
نویسنده : نعیمه - ساعت ٤:۱٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 


 
 
میز دسر وسالاد
نویسنده : نعیمه - ساعت ٤:٠٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 

 

این میز دسر وانواع سالاد مکزیکی وماکارونی وسالاد سوسیس قارچ برای جشن تولد تهیه شد که عکس تک تک انها را در زیر مشاهده  کنید.


 
 
دسر فلامینگو
نویسنده : نعیمه - ساعت ٤:٠٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 


 
 
دسر شکلاتی_لعل _ نسکافه ای
نویسنده : نعیمه - ساعت ٤:٠٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 


 
 
سالادماکارونی
نویسنده : نعیمه - ساعت ۳:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 

 


 
 
سالاد مکزیکی
نویسنده : نعیمه - ساعت ۳:٥٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 


 
 
سالاد سوسیس وقارچ
نویسنده : نعیمه - ساعت ۳:٥٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 


 
 
نقای روی پارچه
نویسنده : نعیمه - ساعت ۳:٤٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 

 

 


 
 
نقاشی روی پارچه
نویسنده : نعیمه - ساعت ۳:٤۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 


 
 
نقاشی روی پارچه
نویسنده : نعیمه - ساعت ۳:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٤
 


 
 
نقای روی پارچه
نویسنده : نعیمه - ساعت ٥:٠٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٤
 

 

این سه تا دستمال بود که برای داخل ظرف های چینی کشیدم که ظرفش هم درکنار دستمال قرار داره.


 
 
گلدوزی ترکیبی
نویسنده : نعیمه - ساعت ٥:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٤
 

 


 
 
نقاشی روی پارچه
نویسنده : نعیمه - ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٤
 


 
 
نقاشی روی پارچه
نویسنده : نعیمه - ساعت ۸:٥٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٤
 


 
 
نقاشی روی پارچه
نویسنده : نعیمه - ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٤
 

 

 

 

فکرکردم شاید بدنباشه برای تنوع نمونه کارهای نقاشی روی پارچه وگلدوزی هایی رو که برای سرویس عروس کارکردم بذارم که شما هم ببینید.


 
 
← صفحه بعد